Tilbage

Salme 453

Forside
De helliges samfund - Dåb

 
453
 Vort løsen er vor tro og dåb
 
Mel.: Vor tro er den forvisning på
Guds Søn kom ned fra Himmerig
  
  
1 Vort løsen er vor tro og dåb,
det er vort samfunds kæde,
deraf udspringer alt vort håb,
oprinder al vor glæde;
og ordet af vor Herres mund
det er vor kirkes klippegrund,
og det er Åndens bolig.
  
2 Og hvad så Herrens menighed
end sukker for af Ånden,
når tro og dåb vi holder ved,
oprinder efterhånden;
thi endnu er Guds Ånd så rig,
så mægtig og miskundelig
som første pinsedagen.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1836.
Bearbejdet 1850.


Hør melodien
00.00 / 00.36