Tilbage

Salme 456

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
456
 Vor Herre Jesus i den nat
 
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Vor Herre Jesus i den nat,
hvis gru han selv kun kender,
af alle svigtet og forladt,
forrådt i synderhænder,
  
2 sig selv os i sin nadver gav
som brød og vin for livet,
forinden svøbe, kors og grav
blev ham til gengæld givet.
  
3 Derfor på Herrens bord er sat
de lys, som nu vi tænder;
de vidner om den onde nat,
der os og vort omspænder.
  
4 Der er kun mørkets gru og gys
hos os og alle steder.
Kun her, kun her, kun her er lys,
hvor Jesus med os beder.

  
 
K.L. Aastrup 1941.


Hør melodien
00.00 / 00.25