Tilbage

Salme 461

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
461
 Jesus Kristus er til stede
 
Mel.: Førreformatorisk hymne / Erfurt 1524
Joseph Klug 1533
Aldrig er jeg uden våde
  
  
1 Jesus Kristus er til stede!
Han fra os har vendt Guds vrede;
med sin pine, med sin død
fri'r han os fra evig nød.
  
2 At det os i hu skal blive,
vil sit legem han os give
skjult i disse brød så små,
og i vin hans blod vi få.
  
3 Men før gaven vi tør tage,
må vort hjerte vi ransage;
thi hvo hid uværdigt går,1
døden her for livet får.
  
4 Først skal vi Gud Fader prise
for den dyre Himmel-spise;
thi sin Søn til kors og død
gav han for, hvad vi forbrød.
  
5 Så til hjerte ret os tage,
at Guds bord er for den svage,
som af synden trykkes ned,
og som selv ej trøst sig ved.
  
6 Selv han siger: Kom, du arme,
thi nu vil jeg mig forbarme;
er du karsk, da lad det stå,
at ej ilde det skal gå!
  
7 Kan du selv afhjælpe nøden,
hvorfor gik da jeg i døden?
Kan du nå det uden mig,
gælder dette bord ej dig.
  
8 Tror du ret af hjertegrunden
og bekender det med munden,
da er du beredt helt vel,
da får føde her din sjæl.
  
9 Denne frugt dog her må kendes:
at din kærlighed nu tændes
til din broder mer og mer;
gør mod ham, som her dig sker!

  
 
Jan Hus omkr. 1400
Martin Luther 1524. (Dansk 1528).
F.L. Mynster 1863. Bearbejdet 1873.

1 1 Kor 11,27-28


Hør melodien
00.00 / 00.31