Tilbage

Salme 468

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
468
 O Jesus, på din alterfod
 
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
  
  
1 O Jesus, på din alterfod
med hjertens tro, med bøn og bod
for dig jeg knæler, du Guds Lam,
som bar al verdens synd og skam.
  
2 Jeg er i dag min Jesu gæst,
o sjæl, betænk den høje fest,
han byder dig til bords med sig,
ja, med sig selv bespiser dig.
  
3 Her rækker han mig under brød
sit legem, som led korsets død,
og under vin sit rosenblod,
den dyre nådes purpurflod.
  
4 Jeg tror og ved, hvad her jeg får,
enddog min sans det overgår:
Jeg får min Jesus slet og ret,
og af ham selv jeg bliver mæt.
  
5 Hvordan det sker, det ved jeg ej,
her har han ikke vist mig vej,
min sans så højt sig ej bør sno,
det er mig nok hans ord at tro.
  
6 Så fryd dig da, min sjæl og ånd,
at dog Guds tjeners ringe hånd
må række dig det salig pant,
hvori sig Gud med dig forbandt.
  
7 Det bord, det er min sjælekraft,
der får jeg livets Himmel-saft,
det er mit hjertes styrkes rod,
det er min trøst, min tro, mit mod.
  
8 O Jesus, lad mig aldrig gå
fra bordet med Guds gaver på,
jeg kaster jo al verden hen,
og længes altid did igen!
  
9 Indtil du i dit Himmerig
henflytte vil mig op til dig,
hvor mig skal evig ære ske,
og jeg har nok i dig at se.

  
 
Thomas Kingo 1681. Bearbejdet 1852.


Hør melodien
Se salmens tekst:
468. O Jesus, på din alterfod

Vælg melodi:
 Bartholomäus Gesius 1603
00.00 / 00.26