Tilbage

Salme 472

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
472
 O Jesus, søde Jesus, dig
 
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
O Herre Krist! dig til os vend
  
  
1 O Jesus, søde Jesus, dig
ske hjertens tak evindelig,
som med dit eget kød og blod
så kærlig mig bespise lod!
  
2 Bryd ud, min sjæl, med tak og sig:
O, hvor er jeg nu blevet rig!
Min Jesus i mit hjerte bor,
tak, tak, hvor er min glæde stor!

  
 
Thomas Kingo 1689.


Hør melodien
00.00 / 00.23