Tilbage

Salme 473

Forside
De helliges samfund - Nadver

 
473
 Dit minde skal, o Jesus, stå
 
Mel.: Her ser jeg da et lam at gå
  
  
1 Dit minde skal, o Jesus, stå
uglemt i sind og tanker,
mens brød af ager er at få,
og druer gror på ranker;
og hvor der brydes helligt brød,
dér skal forkyndes Herrens død1
blandt unge folk og gamle,
indtil du synlig kommer frem
i skyen, os at hente hjem
og i dit rige samle.

  
 
Petter Dass (1715).
Bearbejdet 1951.

1 1 Kor 11,26


Hør melodien
Se salmens tekst:
473. Dit minde skal, o Jesus, ...

Vælg melodi:
 Strassburg 1525
00.00 / 00.56