Tilbage

Salme 480

Forside
De helliges samfund - Konfirmation

 
480
 Lad denne dag, o Gud, vor Gud
 
Mel.: Vor Gud han er så fast en borg
  
  
1 Lad denne dag, o Gud, vor Gud,
for os velsignet være,
lær os at elske dine bud
og troens frugter bære!
Vi for dit åsyn stå,
vi alle, store, små;
se, Fader, til os ned,
og i din kærlighed
din Helligånd os sende!
  
2 Læg ordet i de unges mund,
dets kraft i hjertet brænde,
at de på troens faste grund
dig, Jesus, må bekende!
Vi bar engang dem frem,
til arv vi gav dig dem,
du tog dem i din favn,
de døbtes i dit navn;
hør, Herre, hvad vi beder!
  
3 Forny dem i din nådepagt,
prent dem den fast i sinde,
og lad det ja, her bliver sagt,
dem aldrig gå af minde!
I deres svaghed vær
med kraft dem stedse nær,
styrk dem ved nådens magt,
at de i dåbens pagt
til døden tro må blive!
  
4 Og når de fra forældres hånd
skal ud i verden vanke,
da led dem, Frelser, ved din Ånd,
læg stadig dem i tanke,
at de til dig er døbt,
fra synden dyrekøbt,
at aldrig er forladt
den, som til dig har sat
sit håb alene. Amen!

  
 
Johan Nordahl Brun 1786.
Bearbejdet 1798 og 1844.


Hør melodien
Se salmens tekst:
480. Lad denne dag, o Gud, vor...

Vælg melodi:
 Joseph Klug 1533
00.00 / 00.49