Tilbage

Salme 503

Forside
Syndernes forladelse - Syndsbekendelse

 
503
 O Herre, udslet min synd så svar
 
Mel.: O, Gud ske lov til evig tid
  
  
1 O Herre, udslet min synd så svar!
Den volder mig bitter smerte;
altid jeg den for øje har,
og knuse den vil mit hjerte.
  
2 Barmhjertige Gud, mig ej forkast,
din Ånd du ej fra mig tage!
Mit hjerte gør nyt, min vilje fast,
og giv mig min fred tilbage!

  
 
Sl 51
C.F. Balslev 1844.


Hør melodien
Se salmens tekst:
503. O Herre, udslet min synd ...

Vælg melodi:
 Kingos Graduale 1699
00.00 / 00.26