Tilbage

Salme 512

Forside
Syndernes forladelse - Guds tilgivelse

 
512
 Hvo vil mig anklage
 
Mel.: Gud skal alting mage
  
  
1 Hvo vil mig anklage
og for dommen drage
hen på Sinai?
Synden jeg bekender,
men til Jesus render,
dermed er jeg fri.
Mød mig da
på Golgata,
Jesus skal min sag antage,
hvo vil mig anklage?
  
2 Hvo vil mig fordømme?
Jesu blodestrømme
sænker jeg mig i.
Gud for alle riger
dømmer selv og siger:
Denne han er fri,
han er to't
i Jesu blod!
Satan, synd og død må rømme,
hvo vil da fordømme?

  
 
Rom 8,33-39
Hans Adolph Brorson 1735.


Hør melodien
00.00 / 00.47