Tilbage

Salme 52

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
52
 Du, Herre Krist
 
Mel.: Johann Rhau 1589
Mainz 1605
A.P. Berggreen 1852
  
  
1 Du, Herre Krist,
min frelser est,
til dig jeg håber ene;
jeg tror på dig,
o, bliv hos mig
miskundelig
alt med dit ord det rene!
  
2 Jeg slår min lid
nu og altid
kun til din rige nåde;
o Jesus sød,
hjælp mig af nød,
ja, for din død,
frels mig fra synd og våde!
  
3 Går sorgen på,
din sjæls attrå
er altid at husvale.
Hvad nød er der,
hvor du er nær?
O Herre kær!
dig mon jeg mig befale.
  
4 Jeg være vil,
o Jesus mild,
hvor du mig helst vil have;
jeg lukker ind
i sjæl og sind
dig, Herre min,
med al din nådegave.
  
5 Da ved jeg vist,
o Jesus Krist,
du vil mig ej forlade.
Du siger så:
Kald du mig på,
hjælp skal du få,
og intet skal dig skade.1
  
6 Giv os, o Gud,
vi på dit bud
må leve så tilsammen,
at vi hos dig
evindelig
i Himmerig
kan få din glæde! Amen!

  
 
Hans Christensen Sthen 1588.
Fr. Hammerich 1850.

1 Sl 50,15


Hør melodien
00.00 / 00.27