Tilbage

Salme 527

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
527
 Når syn og hørelse forgår
 
Mel.: Michael Weisse 1531
Vor Herres Jesu mindefest
  
  
1 Når syn og hørelse forgår,
når jeg at tale ej formår,
når ingen her mig hjælpe kan,
da vær mig nær, min frelsermand!
  
2 De onde ånder fra mig driv,
og med din Ånd hos mig forbliv!
Forkort mig dødens kval og ve,
og lad mig snart dit ansigt se!
  
3 Det legeme, som Gud mig gav,
lad sove trygt udi sin grav,
indtil du komme skal herned,
dit frelste folk til evig fred!
  
4 En glad opstandelse mig giv,
på dommedag min talsmand bliv!
Luk du dit rige op for mig
at bo i evig fryd hos dig!

  
 
Paul Eber 1557 og 1560.
R. Katholm 1569. W.A. Wexels 1840.
Bearbejdet 1844, 1850, 1889 og 1951.
Jf. nr. 526.


Hør melodien
00.00 / 00.28