Tilbage

Salme 530

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
530
 Min død er mig til gode
 
Mel.: Melchior Vulpius 1609
  
  
1 Min død er mig til gode,
thi Jesus er min ven,
så dør jeg vel til mode
fra verdens jammer hen.
  
2 Jeg dør med frydetanker,
thi jeg er Jesu lem,
jeg letter glad mit anker
og sejler trøstig hjem.
  
3 Nu har jeg overvundet
og stridt den gode strid,
i Jesus har jeg fundet
min Fader mild og blid.
  
4 Når jeg for ve og smerte
ej mere tale må,
så lad dig ret til hjerte
mit hjertes sukke gå!
  
5 Når livets lys udslukkes,
alverden bliver sort,
når jeg skal dø og rykkes
fra tidens jammer bort,
  
6 da lad mig sove stille
med et fornøjet sind
og gudhengiven vilje
i Jesu arme ind!
  
7 O du min frelses klippe
og trøst i al min ve,
lad troen dig ej slippe,
før jeg dig hist kan se!

  
 
Tysk 1609.
Hans Adolph Brorson 1742.


Hør melodien
Se salmens tekst:
530. Min død er mig til gode

Vælg melodi:
 Melchior Vulpius 1609
00.00 / 00.21