Tilbage

Salme 542

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
542
 Døden er den sidste fjende
 
Mel.: Rued Langgaard 1938
Under dine vingers skygge
Kommer, sjæle, dyrekøbte
  
  
1 Døden er den sidste fjende,
vi med Gud skal overvinde,
Gud med os skal træde på.
O min sjæl, gid kun du vidste
tonen, som det ord »den sidste«
skal i Himlen synges på!
  
2 Døden selv må vist nok grue
for den sidste banetue,
for sit eget banesår;
det må alt på dødens side,
som kun lystes ved at stride,
synger kun om banesår.
  
3 Men vor frelser, som os givet
har sig selv og dermed livet
nu og i al evighed,
ham det fryder, at dødsstriden
er den sidste, så vi siden
fred har i al evighed.
  
4 I Guds engle, som kan tonen
på den sang, som er livskronen:
Evigheds halleluja!
hjælper os til at begynde
på den sidste sang at nynne:
Evigheds halleluja.

  
 
1 Kor 15,26
N.F.S. Grundtvig 1851.


Hør melodien
00.00 / 00.40