Tilbage

Salme 545

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Døden

 
545
 Sejervindersken på jorden
 
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Kender du den livsens kilde
  
  
1 Sejervindersken på jorden
over verden er vor tro,1
den kan dæmpe Lovens torden,
midt i striden skabe ro,
overvinde synd og død,
gøre natten morgenrød;
det er troen på livsordet
ved vor dåb og nadverbordet.
  
2 Derfor skal på jord højloves
troens ord og Herrens bøn,
derpå liv og død tør voves
i livsordet med Guds Søn;
Gud med os, Immanuel,
gør sin dåb til livets væld,
gør vor død til livets sejer,
gør vort håb til Himlens ejer.
  
3 Om end sorg med glæde blandes,
dog i al Guds menighed
det skal ses, og det skal sandes,
synges ud med kærlighed:
Ånd og liv er troens ord,
skaber Himmerig på jord,
skænker alle dem, som græde,
Jesu Kristi fred og glæde.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1862.
Bearbejdet 1882.

1 1 Joh 5,4


Hør melodien
00.00 / 00.48