Tilbage

Salme 56

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
56
 Jesus er navnet mageløst
 
Mel.: Kirken den er et gammelt hus
  
  
1 Jesus er navnet mageløst,
båret af Herren med ære;
deri al nåden er udøst,
som kan i sandheden være.
Frelser for alt, hvad frelses kan,
vor og al verdens frelsermand,
det er vor Jesus, den Kristus.
  
2 Jesus er navnet under sol,
ene til lægedom blevet;
over hans kors som nådestol
står med hans blod det indskrevet.
Kun i det navn vor bøn er hørt,
kun i det navn Guds ord er ført,
taler Guds-Ånden og trøster.
  
3 Jesus er navnet over sky,
hvori, på evige høje,
blive end alle himle ny,
knæene alle sig bøje,
mens alle tunger sødt i kor
istemmer: Jesus, det Guds Ord,
Frelser til Faderens ære!

  
 
Fil 2,9-11
N.F.S. Grundtvig 1856.


Hør melodien
00.00 / 00.45