Tilbage

Salme 568

Forside
Kødets opstandelse og det evige liv - Evighedshåbet

 
568
 Livsalige dag, som i håbet vi venter
 
Mel.: Knud Jeppesen 1951
  
  
1 Livsalige dag, som i håbet vi venter,
da verden er blevet Guds rige til sidst,
da menneskeslægten forløsning har fundet,
og alle bekender, at Herren er Krist,
da døden er dødet og synden forsvundet,
og fuldkommen frelse for evig er vundet.
  
2 Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter;
dens stråler vi skuer på morgenens sky!
Er mørket end mægtigt i skyggernes dale,
på bjergene dagen begynder at gry.
Den kommer at ende de sørgendes trængsel,
den kommer at stille de helliges længsel.
  
3 Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter,
da folkene mødes i fred og i tro,
da Himmelens Herre er jorderigs konge,
og vi i hans skygge skal salige bo,
den dag, der opfylder de helliges bønner,
den dag, der vor tro med beskuelse lønner.
  
4 Den kommer, den kommer, den dag, som vi venter,
den lyseste dag, som på jorden skal gry,
da Herren almægtig alene regerer,
og Satan og synd for hans åsyn må fly.
Og skabningen, udløst fra strid og fra synder,
hans ære i evigheds tider forkynder.

  
 
Natanael Beskow 1886.
Chr. Ludwigs 1913.


Hør melodien
Se salmens tekst:
568. Livsalige dag, som i håb...

Vælg melodi:
 Knud Jeppesen 1951
00.00 / 00.38