Tilbage

Salme 58

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
58
 Jesus! Frelser og Befrier
 
Mel.: Helligånd, de frommes glæde
Tag det sorte kors fra graven
  
  
1 Jesus! Frelser og Befrier
er dit dyrebare navn;
for enhver, som på dig bier,
er og frelser du af gavn,
så dit frelsernavn på jord
er det store nådens ord,
i dit navn genfødes sjæle,
i dit navn Guds engle knæle.
  
2 I dit frelsernavn hernede
er et fristed underfuldt
fra al synd og fra Guds vrede,
fra al sjælens tørst og sult,
fra al verdens sorg og nød,
fra forkrænkelse og død,
i dit frelsernavn er freden,
troen, håbet, kærligheden.
  
3 Derfor Jesus-frelsernavnet,
Guds enbårne Søns, min tro
har med hjertets arme favnet,
evig det hos mig skal bo;
her det som i moderskød
skjuler mig for synd og død,
hist det som på ære-sæde
skænker mig min Herres glæde.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1856.


Hør melodien
00.00 / 00.48