Tilbage

Salme 581

Forside
Kristenlivet - Tro

 
581
 Der er et helligt værge
 
Mel.: Befal du dine veje
Jeg ved, på hvem jeg bygger
  
  
1 Der er et helligt værge
imod al verdens nød:
den tro, som flytter bjerge,
bekæmper sorg og død.
O, kunne jeg bevare
den tro i fromme sind,
mig Herrens engleskare
bar i Guds Himmel ind.
  
2 O, kunne jeg det finde,
det ydmygheds klenod,
hvormed blodsottig kvinde
for frelsens Herre stod,
jeg skulle og fornemme,
hvad ydmyg tro formår;
den store frelsers stemme
til alle sjæle når.
  
3 Vær trøstig! Ordet toner
igennem evighed.
Ved kraftens hånd han troner,
som al vor trængsel ved.
Hans navn jeg vil påkalde
med tro i svarest nød;
hans magt jeg vil bønfalde,
er al min glæde død.
  
4 Hans navn jeg frelst skal love
i tro med evig trøst;
de døde her kun sove,
de vækkes ved hans røst.
O du, mit skjold, mit værge
imod al verdens nød!
Den tro, som flytter bjerge,
skænk mig i liv og død!

  
 
Matt 9,18-26
B.S. Ingemann 1825.


Hør melodien
00.00 / 00.42