Tilbage

Salme 584

Forside
Kristenlivet - Bøn

 
584
 Beder, og I skulle få
 
Mel.: Herre Jesus, vi er her
  
  
1 Beder, og I skulle få.
Beder, Jesus selv tillader,
at udi hans navn vi må
daglig tale til vor Fader.
Bønnens Ånd vor bøn vejlede!
Og vi skulle få, som bede.
  
2 Led, og se, du finde skal.
Når din glæde synes borte,
når du græd i tårers dal,1
Jesus jager tanker sorte,
lader trøstens sol oprinde:
Hvo, som leder, han skal finde.
  
3 Banker, og der lukkes op.
Når i dødens strid du beder,
gennem slagne fjenders trop
Jesus åben vej bereder.
Nådens dør, o søde tanke,
lukkes op, når du vil banke.

  
 
Matt 7,7-8; Joh 16,23-28
Johan Nordahl Brun 1786.

1 Dom 2,4


Hør melodien
Se salmens tekst:
584. Beder, og I skulle få

Vælg melodi:
 Johann Rudolph Ahle 1664
00.00 / 00.30