Tilbage

Salme 59

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
59
 Jesus os til trøst og gavn
 
Mel.: Rind nu op i Jesu navn
Troens smykke, Jesus sød
  
  
1 Jesus os til trøst og gavn
frelsernavnet ville bære;
men han måtte tidlig lære,
at det var et smerte-navn;
dog, for han er Jesus blevet
og min jammer på sig tog,
derfor står mit navn indskrevet
dejligt udi livets bog.
  
2 Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!

  
 
Hans Adolph Brorson 1732.
Bearbejdet 1890.
Oprindelig del af nr. 135.


Hør melodien
00.00 / 00.42