Tilbage

Salme 598

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
598
 O Gud, du ved og kender
 
Mel.: Genève 1542
  
  
1 O Gud, du ved og kender,
det ej i mine hænder
og mine kræfter står,
at jeg dig ret kan dyrke,
om jeg ej daglig styrke
fra dine hænder får.
  
2 Knus selv mit hjertes stene,
bøj høje tankers grene,
giv ydmyg kærlighed
til Gud og til min næste,
min gang du selv befæste
i dine fodefjed!
  
3 Hold mig til dine veje!
Lad mig i døden eje
trøst af din død og sår!
Så skal mit liv begynde
og sig til livet skynde,
når jeg af livet går.

  
 
Thomas Kingo 1681.
Bearbejdet 1935.


Hør melodien
Se salmens tekst:
598. O Gud, du ved og kender

Vælg melodi:
 Genève 1542
00.00 / 00.34