Tilbage

Salme 601

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
601
 Herlighedens Gud
 
Mel.: Slip os arme ej
  
  
1 Herlighedens Gud
blev et sendebud,
ville i vort kød sig klæde,
os at trøste og at glæde,
fri af nøden ud,
herlighedens Gud.
  
2 Store sejershelt!
Du slog op dit telt
her blandt os på jorderige,
synd og Satan at bekrige,
du drog selv i felt,
store sejershelt!
  
3 Tag mig ganske ind,
at min sjæl og sind
i din kærlighed må smelte,
al min trængsel på dig vælte,
sjælen til dig bind,
tag mig ganske ind!
  
4 Styr mit onde sind,
som af verdens vind
lader sig så let omdrive,
lad det altid hos dig blive!
Jeg er selv så blind,
styr mit onde sind.
  
5 Hold mig ved din hånd,
før mig ved din Ånd,
lad ham lære mig at bede,
mig på sandheds veje lede
udi nådens bånd,
hold mig ved din hånd!
  
6 Når jeg rejse skal
gennem dødens dal,
lad dit blod min strid forsøde,
og bered mig selv at møde
i din Himmel-sal,
når jeg rejse skal!

  
 
Johan Anastasius Freylinghausen 1704.
Hans Adolph Brorson 1734. Bearbejdet 1951.


Hør melodien
Se salmens tekst:
601. Herlighedens Gud

Vælg melodi:
 Darmstadt 1698
00.00 / 00.25