Tilbage

Salme 606

Forside
Kristenlivet - Kristi efterfølgelse

 
606
 Kommer, hvo vil visdom lære
 
Mel.: Nu velan, vær frisk til mode
  
  
1 Kommer, hvo vil visdom lære!
Kommer hid i hobetal!
Rette, vise folk at være
er den del, der læres skal;
hver vil have navn derfor,
få kun finde visdoms spor,
og just de, som visdom finde,
ses af andre an for blinde.
  
2 Vise ere de, som trænge
sig i Jesu vunder ind,
sig ved ham i troen hænge
med et helt hengivent sind,
verdens visdom kaste bort,
og hvad verden agter stort,
rette alle deres sinde
kun til Jesus ret at vinde.
  
3 Vise ere de, som bede
stedse om Guds Ånd at få
og af ham sig lade lede
på den rette vej at gå;
hvo af hannem føres ej,
vandrer på den brede vej,
skønt han ved om nådens rige
mange store ting at sige.
  
4 Vise er de, som sig spejle
i Guds ord ved hvert et trin,
at de ikke skulle fejle
i at skille kraft fra skin.
Hvo vil den bedrage let,
som vil følge ordet ret?
Ordet sviger ingenlunde,
står, når alting går til grunde.
  
5 Vise er de, som sig skamme
aldrig ved vor Jesu spot,
gladere hans kors annamme
end det bedste herreslot;
Kristi kors har Herre-magt,
lyser med en Himmel-pragt;
hvo til visdom sig vil skynde,
skal ved Kristi kors begynde.
  
6 Gud, hvis visdom ej indspændes
i al verdens snævre egn,
lad dog klarlig hos mig kendes
disse visdoms rette tegn!
Fader, hør mig! hør, Guds Søn!
hør, o Helligånd, min bøn,
at jeg dog må her på jorden
findes i de vises orden!

  
 
Johann Anastasius Freylinghausen 1714.
Hans Adolph Brorson 1734.


Hør melodien
Se salmens tekst:
606. Kommer, hvo vil visdom l...

Vælg melodi:
 Johann Schop 1642
00.00 / 00.40