Tilbage

Salme 624

Forside
Kristenlivet - Forsagelse og kamp

 
624
 Gud er Gud, før jorden skabtes
 
Mel.: Jesus, dine dybe vunder
  
  
1 Gud er Gud, før jorden skabtes,
førend bjerg og tue blev;
førend jeg i Adam tabtes,
han mig på sit hjerte skrev;
i sin Søn han elsked mig,
at jeg skulle visselig
hans medarving evig vorde,
sådan pagt med mig han gjorde.
  
2 Hjælp mig, Gud, jeg alle dage
rustet står mod Satans magt,
at han ej mig skal bedrage
med al verdens lyst og pragt!
Bed, o Jesus, bed for mig,
når han kommer hemmelig
og vil mig som hvede sigte,1
at min tro da ej skal svigte!

  
 
Thomas Kingo 1674.
Bearbejdet 1947.

1 Luk 22,31-32


Hør melodien
Se salmens tekst:
624. Gud er Gud, før jorden s...

Vælg melodi:
 Genève 1551
00.00 / 00.51