Tilbage

Salme 63

Forside
Troen på Guds Søn - Jesus Kristus

 
63
 I Jesu navn
 
Mel.: Engelsk visemelodi omkring 1600
  
  
1 I Jesu navn
skal al vor gerning ske,
om det skal komme os til nogen gavn
og ej endes med spot og ve.
Al den idræt,1
som begyndes i det,
fremgang og lykke får,
indtil den målet når,
den vor Gud til ære sker
og dernæst til os henser,
hvori al vores velfærd står.
  
2 I Jesu navn
vi prise ville Gud,
han selv vil give lykke til og gavn,
og det sker på hans eget bud;
han haver gjort
store ting ved sit ord
og med sin arm så stærk
højpriselige værk.
Thi bør vi til allen tid
Herren takke med stor flid;
hvo som frygter ham, dette vel mærk!
  
3 I Jesu navn
vi leve og vi dø,
om vi så leve, er det til vort gavn,
om vi dø, vil vort gavn og ske.
I Jesu navn,
ham til ære, os til gavn,
skal vi igen opstå
og i Guds rige gå,
og vi da med lyst og fryd
dér skal se Guds ansigt blid
og den evige ære få.

  
 
Johan Friderichsen 1639.

1 gerning


Hør melodien
Se salmens tekst:
63. I Jesu navn

Vælg melodi:
 Engelsk visemelodi omkring...
00.00 / 00.59