Tilbage

Salme 636

Forside
Kristenlivet - Forsagelse og kamp

 
636
 Midt i alt det meningsløse
 
Mel.: Harald Herresthal 1977
  
  
1 Midt i alt det meningsløse,
som vi møder her på jorden,
bliver hjertets skrig til bøn.
Gud, vi råber: Om du findes,
find os, red os, når vi synker
i vort eget tomhedsmørke.
  
2 Kom vort sprængte liv i møde!
Lad os i vor trængsel mærke:
Under alle dyb er du.
Lad os gribe dine løfter:
Ingen magt skal kunne skille
os fra kærlighedens almagt.
  
3 Skønt et ubesvaret »Hvorfor«
stadig dirrer i vort hjerte,
beder vi dig: Giv os tro,
tro på dig, som kæmper med os,
fyldt af kærlighed, i nærkamp
med det ondes magt i verden.
  
4 Om vi sejrer eller synker,
skal vort svage liv dog bæres
gennem liv og gennem død.
Gud, vi råber: Du, som findes,
find os, red os, lad din nærhed
blive lys i tvivlens mørke.

  
 
Svein Ellingsen 1978.
Helge Severinsen 1999.


Hør melodien
Se salmens tekst:
636. Midt i alt det meningslø...

Vælg melodi:
 Harald Herresthal 1977
00.00 / 00.32