Tilbage

Salme 640

Forside
Kristenlivet - Modgang og håb

 
640
 Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod
 
Mel.: Thomas Laub 1912
  
  
1 Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod?
Herre Gud trøste dem, som er bange!
Jeg klager for Gud, han kan bedst råde bod.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.
  
2 Salig er de, siger Jesus Krist,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
som sørge, thi de skal husvales vist,
dog at sorgen hun tvinger så mange.
  
3 Du haver jo selv det befalet så,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
at vi dig i nøden skal kalde på.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.
  
4 Du siger: Kom hid, kommer hid til mig,
Herre Gud trøste dem, som er bange,
som ere besværed elendelig.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.
  
5 O Herre, jeg beder: Forlad ikke mig,
Herre Gud trøste dem, som er bange!
I liv og i død jeg stoler på dig.
Thi at sorgen hun tvinger så mange.

  
 
Hans Christensen Sthen 1589.
Jf. nr. 641.


Hør melodien
Se salmens tekst:
640. Hvem skal jeg klage mit s...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1912
00.00 / 00.28