Tilbage

Salme 642

Forside
Kristenlivet - Modgang og håb

 
642
 Min Gud, jeg gammel er og grå
 
Mel.: Mattheus Le Maistre 1566
Af dybsens nød, o Gud til dig
  
  
1 Min Gud, jeg gammel er og grå,
stor svaghed vil mig plage,
mig alderdom er kommen på
med sorg og tunge dage;
mit legems styrke, sjælens kraft
i mig formindskes dag og nat,
det vil jeg for dig klage.
  
2 Du, Herre, er mit klippeslot,
jeg på din hjælp tør lide,
du har bevist mig meget godt
alt fra min ungdoms tide;
du drog mig af min moders liv,
din trøst, o Herre, nu mig giv,
forløs mig fra al kvide!
  
3 Forkast mig ikke, Herre kær,
for alderdommens lyde,
forlad mig ej, men hos mig vær,
din godhed lad mig nyde!
Lad mig hos dig min tilflugt få,
så evig jeg dig prise må
og i din hjælp mig fryde!
  
4 Min tro og trøst, mit håb, min bøn,
o Herre, du formere,
giv mig frit mod og tålmod skøn,
mit levned du regere,
at i din frygt jeg vandrer så,
at jeg et evigt liv kan få,
når her jeg ej er mere!

  
 
Thomas Knudsen 1569.
Fr. Hammerich 1854.


Hør melodien
00.00 / 00.43