Tilbage

Salme 655

Forside
Kristenlivet - Modgang og håb

 
655
 Er du modfalden, kære ven
 
Mel.: Dybt hælder året i sin gang
Min Jesus, lad mit hjerte få
  
  
1 Er du modfalden, kære ven,
som tror dog på Guds Søn
og beder i hans frelsernavn
hans egen barne-bøn,
  
2 se du dig op til Himmerig,
højt over skyer grå,
hvor i vor Faders højrehånd
jo alting monne stå!
  
3 Se ud så over jorderig
som et Guds barn, der ved,
at alt må tjene dem til gavn,
som har Guds kærlighed!
  
4 Det er blandt folk et gammelt ord:
Hver djævel har sin tid.
Men vist er det, enhver har tabt,
som gik mod Gud i strid.
  
5 Guds engle er så mange slags
som dage i et år,
og hvad hans bud det sigter til,
det rammer på et hår.
  
6 Guds ærinde går hver en storm,
om den er nok så vild,
og ihvor gal den bryder løs,
ham tjener dog hver ild.
  
7 Og når al verden kaster lod
om ære, liv og gods,
udfaldet står dog i Guds hånd,
hans engle står derhos.
  
8 Og tror du på den kærlighed,
han elsker støvet med,
da læg og rejs dig i hans Ånd,
vær ej for trussel ræd!
  
9 Vor tro det er vor faste borg,
dens spir det er vort håb,
i den får vi Gud Faders Ånd
med Jesu barne-dåb.

  
 
N.F.S. Grundtvig 1850-51.


Hør melodien
00.00 / 00.26