Tilbage

Salme 670

Forside
Kristenlivet - Trøst og fred

 
670
 I Jesus søger jeg min fred
 
Mel.: Michael Prætorius 1610
Et trofast hjerte, Herre min
  
  
1 I Jesus søger jeg min fred,
al verden har kun smerte,
ved korset er mit blivested,
dér hviler sig mit hjerte,
dér kan jeg bo
i stille ro,
dér findes alt det, som min tro
så længselsfuld begærte.
  
2 Indtil jeg fandt det kildespring,
gik jeg på tørre veje,
jeg søgte trøst i mange ting,
de kunne ej fornøje
den sjæls-attrå,
som i mig lå,
enddog jeg ikke tænkte på
at søge til det høje.
  
3 Men, Herre, du forbarmed dig
og lod mig kærlig vare
ved nådens kald: Kom hid til mig,
her skal du bedre fare!
Immanuel1
alene vel
husvale kan din arme sjæl
og fri af dødens snare.
  
4 Ak, måtte jeg nu idelig
ved dig, min Jesus, hænge!
Ak, måtte kun min sjæl i dig
sig daglig dybt indtrænge.
Så fik jeg fred,
så fandt jeg sted
for duens trætte fodefjed,
enddog det vared længe.

  
 
Dansk 1740.

1 Es 7,14


Hør melodien
00.00 / 00.43