Tilbage

Salme 686

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
686
 Min sjæl, om du vil nogen tid
 
Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig
  
  
1 Min sjæl, om du vil nogen tid
din Gud i sandhed prise,
da bør du af al magt og flid
ny lydighed bevise.
  
2 Forgæves du til kirke går
på Herrens ord at høre,
om hjem igen du glemsom går,
vil ej derefter gøre.
  
3 Det hjælper ej, du kender Gud
og ved af ham at sige,
når fra hans ord og rene bud
du vil med ondskab vige.
  
4 Bliv ved Guds bud, og lad din tro
i kærlig gerning kende!
Så skal du i Guds fred og ro
opnå din troes ende.
  
5 Bær sorg for synden, frygt din Gud,
din tunge hold i tømme,
at du dit hele levned ud
hans navn må ret berømme!
  
6 Hold dig til alles nød og trang
med hjælp og trøst at lindre,
lad verden aldrig nogen gang
fra kærlighed dig hindre!
  
7 O søde Jesus, lad din Ånd
min gerning hellig gøre
og ved din egen almagts hånd
min afmagt hjælp tilføre!
  
8 Så skal min gerning priselig
ved dig alene blive,
og du af nåde Himmerig
mig skænke skal og give.

  
 
Jak 1,22-27
Thomas Kingo 1699.


Hør melodien
00.00 / 00.25