Tilbage

Salme 693

Forside
Kristenlivet - Kærlighed til Gud og næsten

 
693
 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
 
Mel.: C.E.F. Weyse 1838
  
  
1 Jeg kender ham, hvem jeg har overgivet
min hele sjæl til evig ejendom.
Han vejen er og sandheden og livet,
han ned til os med nådens fylde kom.
O, vel mig, Jesus, dig jeg kender,
til dig som Frelseren min tillid sig henvender.
  
2 Lyksalige de ører, som dig hørte,
lyksalige de øjne, som dig så,
da du dit liv blandt menneskene førte,
du, som for os i døden ville gå!
Men jeg og skal engang med glæde
dit ansigt skue hist i herlighedens sæde.
  
3 O søde håb, o trøst foruden lige!
din stærke hånd oplod mig Himmelen,
og fra mit bryst tit længselssukke stige
at komme did, hvor du for os gik hen.
O, jeg hos dig skal have livet,
og se den herlighed, din Fader dig har givet.
  
4 O Jesus, lad mig altid dig tilhøre!
Din Ånd, din kraft vejlede mine fjed,
at sikre trin jeg må på banen gøre
og nå mit mål, en evig salighed!
På dig jeg tror, på dig jeg håber,
thi vist du hører den, som dig med tro anråber.

  
 
Henrik Kampmann 1798.


Hør melodien
Se salmens tekst:
693. Jeg kender ham, hvem jeg ...

Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1838
00.00 / 00.48