Tilbage

Salme 7

Forside
Lovsange

 
7
 Herre Gud! Dit dyre navn og ære
 
Mel.: Norsk folkemelodi 1877
Færøsk melodi 1931
  
  
1 Herre Gud! Dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
din ære.
  
2 Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle, blandt stjernestimle
utallig vrimle i høje himle
Guds grøde.
  
3 Høje hald1 og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne,
Guds rige.

  
 
Petter Dass 1698. Gustav Jensen 1909.

1 klippe


Hør melodien
00.00 / 00.30