Tilbage

Salme 737

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
737
 Jeg vil din pris udsjunge
 
Mel.: Hamburg 1598
  
  
1 Jeg vil din pris udsjunge
i denne morgenstund,
o Gud, med røst og tunge
af ganske hjertens grund,
ved din Søn, Jesus Krist,
som er vor frelser kære
og vil vor talsmand være;
al pris bør ham for vist.
  
2 For hans skyld jeg af nåde
er nu bevaret vel
i denne nat fra våde
til legeme og sjæl;
jeg be'r ydmygelig:
Du mig min synd tilgive,
hvormed jeg her i live
har tit fortørnet dig.
  
3 Bevar mig her i live;
min hustru, mine små
vil i din hånd jeg give
med alt, hvad jeg mon få;
mit ganske hus og hjem
med ære, kraft og evne,
og hvad jeg mer kan nævne,
o Gud, i nåde gem!
  
4 Lad dine engle blive
hos mig i farens tid
og Satans list fordrive!
Thi det er al hans id
at bringe mig i fald;
sin ondskab vil han øve,
at han kan mig bedrøve
i denne jammerdal.
  
5 Gud skal for alting råde,
thi alting han formår,
han ved bedst vej og måde,
hvorved sit mål han når;
til ham står al min lid,
han skal mig vel bevare
og vogte for al fare
i al mit levneds tid.

  
 
Georg Niege før 1582.
Hans Christensen Sthen efter 1592.
Jacob Madsen senest 1600.


Hør melodien
Se salmens tekst:
737. Jeg vil din pris udsjunge

Vælg melodi:
 Hamburg 1598
00.00 / 00.38