Tilbage

Salme 742

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
742
 Farvel, du hvilesøde nat
 
Mel.: Johann Crüger 1640
O, kommer hid dog til Guds Søn
  
  
1 Farvel, du hvilesøde nat,
op, klare sol, gør dagen glat!
Lad, hjerte Gud, frembryde
din nåde-sol! Dit lys og lyst
i dag mit hjerte, sjæl og bryst
og al mit liv bepryde!
  
2 Skin i dit hus og helligdom,
fryd kongens hus, og kast dem om,
der fred og sandhed hade!
Udøs din Ånds så rige trøst
i alle kristnes sår og brøst,
og gør dem himmelglade!
  
3 Driv mig og før mig til alt godt,
fri mig fra synd, fra skam og spot
og fra min fjendes vrede!
Lad alle mine i din hånd
optegnet leve, lad din Ånd
på rette vej dem lede!
  
4 Skrid så, du dag, som aldrig mer
mit øje her i tiden ser,
fald hen i nattens skygge!
Jeg skrider frem til Himmerig,
min Gud at se evindelig,
derpå min tro skal bygge.

  
 
Det 5. morgensuk.
Thomas Kingo 1684.


Hør melodien
00.00 / 00.36