Tilbage

Salme 750

Forside
Menneskelivet - Morgen

 
750
 Nu titte til hinanden de favre blomster små
 
Mel.: C.E.F. Weyse 1837
  
  
1 Nu titte til hinanden de favre blomster små,
de muntre fugle kalde på hverandre;
nu alle jordens børn deres øjne opslå,
nu sneglen med hus på ryg vil vandre.
  
2 Den kære Gud og Skaber den mindste orm er nær:
han føder fugl og markens lilje klæder;
dog menneskenes børn har han allermest kær,
Gud ånder på øjet, når det græder.
  
3 Guds Søn var selv et barn, og på krybbestrå han lå,
hans vugge stod på jord foruden gænge.
Guds Himmeriges fryd har han lovet de små
og blomster fra Paradisets enge.
  
4 Guds Søn har os så kær, han er børnevennen stor,
han bærer barnet op til Gud på armen;
han storm og hav betvang, da han vandred på jord,
men børnene leged ham ved barmen.
  
5 O du, som os velsigned og tog i favn de små,
en morgen se vi dig i Paradiset;
du lærte os til Gud vore øjne opslå,
evindelig være du lovpriset!

  
 
B.S. Ingemann 1837.


Hør melodien
Se salmens tekst:
750. Nu titte til hinanden de ...

Vælg melodi:
 C. E. F. Weyse 1837
00.00 / 00.31