Tilbage

Salme 790

Forside
Menneskelivet - Aften

 
790
 Gode Gud, din engleskare
 
Mel.: Oluf Ring 1933
  
  
1 Gode Gud, din engleskare
alle dine små bevare!
Ja, forlad os, Fader milde,
hvad vi gjorde, som var ilde!
Hjælp os, så vi vorde fromme,
så vi i din Himmel komme,
smile sødt i englefavn!
Hør du os i Jesu navn!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1813 og 1832.


Hør melodien
Se salmens tekst:
790. Gode Gud, din engleskare

Vælg melodi:
 Oluf Ring 1933
00.00 / 00.43