Tilbage

Salme 80

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
80
 Tak og ære være Gud
 
Mel.: Georg Christoph Strattner 1691
  
  
1 Tak og ære være Gud,
som har ført sit løfte ud
og til syndres salighed
sendt sin kære Søn herned.
  
2 Hvad de gamle fædre sig
ønskede så hjertelig,
og hvad fordum lovet var,
Herren herligt opfyldt har.
  
3 Vær velkommen, du min fred,
dig ske tak i evighed!
Drag, o Jesus, ind til mig,
vejen selv du bane dig!
  
4 Kom, du ærens konge, kom!
Hjertet er din ejendom;
rens det, dan det, som du vil,
jeg kun dig vil høre til.
  
5 Med din trøst min sjæl opfyld
for min frygts og armods skyld,
at i troen idelig
jeg må hænge fast ved dig,
  
6 at når du i herlighed
kommer anden gang herned,
jeg kan dig i møde gå
og retfærdig for dig stå.

  
 
Heinrich Held 1658. N.J. Holm 1829.


Hør melodien
Se salmens tekst:
80. Tak og ære være Gud

Vælg melodi:
 Georg Christoph Strattner ...
00.00 / 00.22