Tilbage

Salme 84

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
84
 Gør døren høj, gør porten vid
 
Mel.: Genève 1551
  
  
1 Gør døren høj, gør porten vid!
Den ærens konge kommer hid;
han hersker over alle land
og er al verdens frelsermand.
  
2 Retfærdig kommer han herned
og bringer liv og salighed;
sagtmodig er med hjælp han nær,
barmhjertighed hans scepter er.
  
3 Han os bebuder glædens år,
vor nød ved ham en ende får;
derfor af stemmer uden tal
en frydesang ham møde skal.
  
4 O, salig er den stad for vist,
hvis konge er den Herre Krist;
så vel det hvert et hjerte går,
hvor denne konge indgang får.
  
5 Han er den rette glædessol,
som lyser fra Guds nådestol;
ved ham, Guds Søn, det lysne må
udi vort hjertes mørke vrå.
  
6 Jeg hjertets dør vil åbne dig,
o Jesus, drag dog ind til mig!
Ja, ved din nåde lad det ske,
at jeg din kærlighed må se!
  
7 Og ved din Helligånd os led
på vejen frem til salighed,
at her vi dig lovsynge må,
indtil vi for dit ansigt stå!

  
 
Sl 24,7-10
Georg Weissel (1642).
N.J. Holm 1829.


Hør melodien
Se salmens tekst:
84. Gør døren høj, gør po...

Vælg melodi:
 Genève 1551
00.00 / 00.31