Tilbage

Salme 90

Forside
Troen på Guds Søn - Tidens fylde

 
90
 Op, glædes alle, glædes nu
 
Mel.: O, kommer hid dog til Guds Søn
Alt, hvad som fuglevinger fik
  
  
1 Op, glædes alle, glædes nu!
Med fryd opfylder sind og hu
i Herren, eders glæde!
Thi Jesus han er nu så nær
og vil, fordi han har os kær,
udi vort kød sig klæde.
  
2 Bort sorg, og krænk ej mer vort sind!
Guds glæde lukker vi nu ind,
at vi kan Jesus favne
med bøn og hjertens tak og tro;
i ham skal alt vort håb og ro
sin glæde aldrig savne.
  
3 Din fred, o Gud, som overgår
alt det, som sind og sans formår,
vort hjerte så bevare
i Kristus Jesus, at vi må
så stor en juleglæde få,
som aldrig kan bortfare!

  
 
Fil 4,4-7
Thomas Kingo 1689.


Hør melodien
00.00 / 00.38