Tilbage

Salme 95

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
95
 Fra Himlen højt kom budskab her
 
Mel.: Valentin Schumann 1539
  
  
1 Fra Himlen højt kom budskab her
med nyt til alle fjern og nær,
godt budskab os nu føres til,
derom vi evig sjunge vil.
  
2 I dag et lidet barn er fød
til bod for verdens synd og nød;
det er den Herre Jesus Krist,
som frelse bringer os for vist.
  
3 Så lad os mærke tegnet ret:
i stalden hist, i krybbe slet,
dér vil vi finde barnet lagt,
som har al verden i sin magt.
  
4 Så gå vi da så hjerteglad
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.
  
5 O, vær velkommen, ædle gæst!
For syndres skyld du kommen est
i verdens jammer ned til mig.
Jeg aldrig kan fuldtakke dig.
  
6 På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.
  
7 Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
af perler, ædelsten og guld.
  
8 Således det behaged dig
den sandhed at forkynde mig,
at verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld.
  
9 Min kære Herre Jesus Krist,
gør dig en vugge i mit bryst,
tag herberg i mit hjerte der,
at jeg dig aldrig glemmer mer!
  
10 Pris være Gud i sang og bøn,
som skænked os sin egen Søn!
Så vil vi glemme sorg og savn
og holde jul i Jesu navn!

  
 
Martin Luther 1535. (Hans Tausen 1544).
Dansk 1569.
J.L.A. Kolderup-Rosenvinge 1845.
Jf. nr. 94.


Hør melodien
Se salmens tekst:
95. Fra Himlen højt kom buds...

Vælg melodi:
 Valentin Schumann 1539
00.00 / 00.22