Tilbage

Salme 281

Forside
Troen på Gud Helligånd - Helligåndens komme

 
281
 Nu nærmer sig vor pinsefest
 
Mel.: Vor Herres Jesu mindefest
Kom, sandheds Ånd! og vidne giv
  
  
1 Nu nærmer sig vor pinsefest,
Gud Helligånd! vær du vor gæst,
som fuld af evighedens år
fra Fader og fra Søn udgår!
  
2 O helligste Treenighed,
mit arme hjerte du bered,
at det dit tempel være må,
der for dig kunne åbent stå!
  
3 Kom, Helligånd, og vidne giv
i mig, at Jesus er mit liv,
og at jeg intet andet ved
end Jesus mig til salighed!
  
4 Kom, sandheds Ånd, og led du mig
på sandheds veje rettelig,
at aldrig jeg fra troens grund
et hårsbred viger nogen stund!
  
5 Om jeg i tryghed slumrer hen,
o, væk mig snarlig op igen,
din kraftig nåde stå mig bi
og lede mig på sandheds sti!
  
6 Jeg uden dig ej kende kan
min store Gud og frelsermand,
lad derfor dine stråler mig
i hjertet falde idelig!
  
7 I kors og kummer, trang og nød,
i fare, fængsel og i død
du mig en trøster given est,
min tarv du kender også bedst.
  
8 Om derfor jeg med korset på
skal gennem verdens torne gå
til Himmelen og livets land,
dog er du med, min trøstermand.
  
9 Du viser kronen, som for mig
er henlagt udi Himmerig,
hvor evig glæde jeg skal få
og stedse for Guds ansigt stå.
  
10 O Helligånd, almægtig Gud,
styrk mig, at jeg kan holde ud!
Opvarm mig med din nådes glød,
og gør mig trøstig i min død!

  
 
Thomas Kingo 1699.
Jf. nr. 300.


Hør melodien
00.00 / 00.26