Tilbage

Salme 102

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
102
 Et lidet barn så lysteligt
 
Mel.: 15. årh. / Joseph Klug 1533
Carl Chr. Nic. Balle 1855
  
  
1 Et lidet barn så lysteligt
blev af en jomfru båret,
ej før, ej siden hørtes sligt,
men kun i jubelåret,
i tidens fylde, da Guds Søn
på jord sig fandt en moder skøn,
lod uden synd sig føde,
fornedrede sig til de små,
så de kan ham til broder få,
den Himlens morgenrøde.
  
2 Højlovet i al evighed
skal Jesus Kristus være,
og når for ham vi knæler ned,
det er Gud Faders ære;
og når vor lovsang, altid ny,
fra jord sig svinger let i sky
med glade juletoner,
vort fattige halleluja
med salig fryd istemmes da
af engles millioner.

  
 
Tysk omkr. 1400. Bearbejdet 1528.
Arvid Pedersen 1529.
N.F.S. Grundtvig 1837, 1843 og 1845.


Hør melodien
00.00 / 00.47