Tilbage

Salme 11

Forside
Lovsange

 
11
 Nu takker alle Gud
 
Mel.: Johann Crüger 1647
  
  
1 Nu takker alle Gud
med hjerte, mund og hænder,
som overflødigt godt
os uforskyldt tilsender,
som os fra moders liv
og første barndomsstund
i alt vort levneds tid
velsigned mangelund!
  
2 Den evig rige Gud,
han os fremdeles give
fred og frimodighed,
mens vi er her i live,
så vi i nåde stå
hos ham og på vor bøn
få hjælp i nød og død,
til sidst hans nådeløn!
  
3 Gud Fader med Guds Søn
og Helligånd tillige
ske tak og lov og pris
i høje Himmerige!
Treenig Gud, som var
og er og bliver, dig
vort takke-offer frem
vi bær' ydmygelig.

  
 
Sir 50,22-24
Martin Rinckart omkring 1630.
Dansk 1740. 1885. 1889. 1890.


Hør melodien
Se salmens tekst:
11. Nu takker alle Gud

Vælg melodi:
 Johann Crüger 1647
00.00 / 00.39