Tilbage

Salme 110

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
110
 Nu vil vi sjunge og være glad
 
Mel.: Thomas Laub 1881
  
  
1 Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.
  
2 Han steg fra tronen i Himmerig
og blev et barn på jord;
for os han daled så nederlig,
hans kærlighed var så stor.
  
3 Han verden skabte til sit behag
og styrer alt deri,
han føder den liden fugl hver dag,
som flyver i luften fri.
  
4 Men ned han lagde sin Guddoms-magt,
en tjener vorder han,
han os vil tjene, det er hans agt,
og blive vor frelsermand.
  
5 Han ligger nu ved sin moders bryst,
så spæd i ringe bo,
Guds engle ser på ham deres lyst,
hvem ville ej være fro!
  
6 Med os han bytter så underlig,
Guds Søn, vor broder fin,
vort kød og blod han tager på sig
og skænker os guddom sin.
  
7 En svend han bliver og herre jeg,
som før var fattig træl,
hans kærligheds dyb udgrundes ej
og ikke hans rigdoms væld.
  
8 O, han oplader på ny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!
  
9 Ham vil vi synge vor julesang,
og er den så kun svag,
det er dog vort hjertes efterklang
af engelens bud i dag.

  
 
Nicolaus Herman 1554.
Hans Christensen Sthen 1578.
C.J. Brandt 1848 og 1884.


Hør melodien
Se salmens tekst:
110. Nu vil vi sjunge og være...

Vælg melodi:
 Thomas Laub 1881
00.00 / 00.27