Tilbage

Salme 113

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
113
 Fryd dig i Guds behag
 
Mel.: Fryd dig, du Kristi brud
  
  
1 Fryd dig i Guds behag
på denne juledag,
al verdens folk og skare!
Gud ville åbenbare
sin Søn, vor juleglæde;
af glæde må vi græde.
  
2 I løfter talede
Gud ved profeterne
til vore fordums fædre
om Jesus at fornedre;
nu er han her til stede;
o hellig juleglæde!
  
3 I skygger blev han kendt
i Gamle Testament,
nu er han født og blevet
blandt Adams børn indskrevet,
og bær' vort kød og klæde;
o hellig juleglæde!
  
4 I sidste verdens tid
var os vor Gud så blid
sit ord os at befale
ved Jesu mund og tale;
han opbrød Lovens kæde;
o store juleglæde!
  
5 Det spæde jomfru-nor
er dog Guds arving stor,
som skabte jorderige,
i herlighed Guds lige,
han vil på døden træde;
o søde juleglæde!
  
6 Hans blod med kraft og fynd
afrenser al vor synd,
hans ord kan alting bære,
selv sidder han i ære
hos Gud i højre sæde;
o høje juleglæde!
  
7 O min Immanuel,
oplys mit sind og sjæl,
jeg kan til krybben gange,
i ånden dig undfange,
din lov med lyst udkvæde
for denne juleglæde!

  
 
Hebr 1,1-5
Thomas Kingo 1689.


Hør melodien
Se salmens tekst:
113. Fryd dig i Guds behag

Vælg melodi:
 Jacob Regnart 1576
00.00 / 00.30