Tilbage

Salme 116

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
116
 En sød og liflig klang
 
Mel.: Trier 1482 / Joseph Klug 1533
  
  
1 En sød og liflig klang
er i vor julesang;
vor trøst og hjælp i nøden,
vor Gud med frelsernavn,
med glans som morgenrøden,
er i vor moders favn,
os små til evigt gavn.
  
2 O lille Jesus min,
så fager og så fin!
Om dig Guds engle kvæde
i Himlen dag og nat,
vær du min lyst og glæde,
vær du mit hjertes skat!
Så får jeg kronen fat.
  
3 O store kærlighed,
at du kom til os ned!
Vi var jo rent fortabte
ved fald og slem udyd,
nu sender han, os skabte,
os fred med englelyd.
O, det er hjertens fryd!
  
4 O, hvor er glæden sand?
I Jesu fædreland,
hvor engleskarer mange
ophøjer Gud især
med glade takkesange,
for han de små har kær.
O, var vi alle der!

  
 
Latin-tysk 14. årh. Martin Luther 1529 og 1545.
Latin-dansk 1569.
N.F.S. Grundtvig 1837.


Hør melodien
00.00 / 00.51