Tilbage

Salme 133

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
133
 Med fred og fryd jeg farer hen
 
Mel.: Johann Walter 1524
  
  
1 Med fred og fryd jeg farer hen,
når Gud befaler,
så blidelig, med Gud til ven,
min sol neddaler;
sødt og saligt sove hen
jeg skal, som han mig loved.
  
2 Ja, Herre, mine øjne så,
du os har givet,
selv når vi skal i døden gå,
udvej til livet:
Kristus din, vor frelsermand,
han er vort liv i døden.
  
3 Ham til os alle du har sendt,
vor sjæl til både,
for hele verden gør du kendt
i ham din nåde
ved dit dyrebare ord,
som alle vegne klinger.
  
4 Midt i det blinde hedenskab
du lod oprinde
et saligt lys, en sol i grav,
hvor mulm var inde.
Israel! din herlighed,
han er vort lys, vor glæde.

  
 
Luk 2,29-32
Martin Luther 1524. (Arvid Pedersen 1529).
N.F.S. Grundtvig 1845. Bearbejdet 1890 og 1947.


Hør melodien
Se salmens tekst:
133. Med fred og fryd jeg fare...

Vælg melodi:
 Johann Walter 1524
00.00 / 00.30