Tilbage

Salme 134

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu fødsel

 
134
 Vor Herre han er en konge stor
 
Mel.: Nordisk visemelodi (1624)
J.P.E. Hartmann 1861
  
  
1 Vor Herre han er en konge stor
og troner i Himmerige,
dog mellem de kristne små på jord
usynlig han er tillige.
Men vor Fader i det høje, han lever!
  
2 Og kvaltes i barnemund Guds ord,
da toges Guds Søn af dage;
men de, som går i Herodes' spor,
dem møder da og hans plage.
Men vor Fader i det høje, han lever!
  
3 Guds engle endnu så vel som før
gør alt, hvad han vil beslutte,
og låse man kan slet ingen dør,
at de jo derind kan smutte.
Men vor Fader i det høje, han lever!
  
4 Guds engle de stiger op og ned,
hvor Herren som helst er inde,
hans venner de bringer god besked
og skyder dem råd i sinde.
Men vor Fader i det høje, han lever!
  
5 Nu lystig og glad i Jesu navn!
Vor konge han er med ære,
og tjene må alt de små til gavn,
hvis broder han ville være.
Thi vor Fader i det høje, han lever!

  
 
N.F.S. Grundtvig 1845 og 1857.


Hør melodien
00.00 / 00.34