Tilbage

Salme 161

Forside
Troen på Guds Søn - Jesu liv

 
161
 Med strålekrans om tinde
 
Mel.: Min død er mig til gode
  
  
1 Med strålekrans om tinde
forklaret Jesus stod,
det varmer os herinde,
ved dybest hjerterod.
  
2 Thi når han åbenbares
i støvets egn på ny,
skal vi med ham forklares,
ham møde højt i sky.
  
3 Han stod på Tabors høje,
den Guds og Davids søn,
som solen var hans øje,
som lys hans klædning skøn.
  
4 Med venner fra Guds bolig
vor frelser skifted ord
om kors og død fortrolig,
om seng i sorten jord.
  
5 O, hør mig, drot, du kære!
udbrød da Peder glad,
her er så godt at være,
ej mer vi skilles ad!
  
6 Vi sidder i det lave,
vor frelser over sol,
vi sidder mellem grave,
han på Guds kongestol.
  
7 Dog godt er her at være,
det volder Herrens ord,
som Ånden, til hans ære,
os trøster med på jord.
  
8 Som venner i Guds bolig
med ham vi skifter ord
om kors og død fortrolig,
om seng i sorten jord.
  
9 Vort kors er uden jammer,
vor død er uden brod,
vor grav et sovekammer,
vor Herres liv vor lod.
  
10 Hans Ånd er i vor kæde,
hans ord er i vor mund,
ham selv vi ser med glæde
nu om en liden stund.
  
11 Til Jesu Kristi ære
det tone højt i sky:
Her er så godt at være
i Herrens kirkeby!

  
 
Matt 17,1-9
N.F.S. Grundtvig 1836 og 1853.


Hør melodien
Se salmens tekst:
161. Med strålekrans om tinde

Vælg melodi:
 Melchior Vulpius 1609
00.00 / 00.21